User friendly

wordpress เป็นผู้ช่วยในการสร้างเว็บที่เป็นมิตรกับผู้ใช้มากที่สุด ทั้งตัว Interface ที่เข้าถึงง่ายสามารถปรับแต่งได้อย่างรวดเร็ว feature ที่หลากหลาย และเมื่อ website มีปัะญหาก็สามารถแก้ใขได้ทันที นี่จึงเป็นสิ่งที่ทำให้ปัจจุบันนั้น Platform นี้ได้รับความนิยมมากที่สุด